Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Uitgelicht

verdien model

Markus 10:17-20 En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af.

Op de vraag van de rijke jongeman hoe hij in het bezit kan komen van het eeuwig leven, geeft Jezus een bijzonder antwoord. Waarom bijzonder, omdat het een antwoord is wat je niet verwacht, gegeven het feit dat Jezus naar de aarde is gekomen, om de belofte aan de mens gegeven waar te maken. Jezus suggereert hier iets wat blijkbaar goed in het straatje lijkt te passen van deze jongeman, vooral als je let op zijn reactie.
Meester, al deze…

Nieuwste blogposts

van lijden naar heerlijkheid

warme gevoelens

voorkeur

wie is je vader, wie is je moeder

fronleichnam - sacramentsdag

racisme en discriminatie als van ouds